Konsultacijos ir tyrimai

1. Adaptacijos tyrimai ir konsultacijosIšsamiau

Naujo darbuotojo efektyvus darbas priklauso ne tik nuo gebėjimų ir turimos darbinės patirties, bet ir nuo jį pasamdžiusios įmonės veiksmų. Tyrimai rodo, kad nuo sėkmingos naujo darbuotojo adaptacijos įmonėje tiesiogiai priklauso, kaip greitai darbuotojas pradės savarankiškai priimti sprendimus bei taps efektyvus.

 

Naujoko adaptacijos tyrimai

Po atrankos, viso bandomojo laikotarpio metu, mes bendraujame su įdarbintu žmogumi ir jo tiesioginiu vadovu – sekame naujoko adaptacijos eigą. Išsiaiškiname:

 • kaip naujokas jaučiasi naujoje darbo vietoje;
 • kas jam labiausiai tinka/patinka;
 • kokie jo lūkesčiai naujo darbo atžvilgiu yra pateisinti;
 • kas naujokui netinka, su kokiais sunkumais susiduria;
 • ar iš įmonės pusės yra padaryta/suteikta viskas, ko reikia efektyviam darbui;
 • kaip vadovas vertina naujo darbuotojo pasiektus rezultatus ir pan..

Kiekvieną kartą pabendravus su naujoku, pateikiamos rekomendacijos, į ką vadovui reikia atkreipti dėmesį, kokie konkretūs veiksmai padėtų susidoroti su iškilusiais sunkumais ir pan.

 

Konsultacijos

Konsultuojame ir padedame vadovams tinkamai pasirengti naujų darbuotojų atėjimui į įmonę:

 • padedame parengti įvairias atmintines;
 • konsultuojame ir teikiame rekomendacijas dėl pokalbių su naujokais vedimo;
 • konsultuojame sudarant naujoko adaptacijos ir mokymų planus;
 • parengiame įmonės naujokų adaptavimo sistemą.

2. Darbuotojų nuomonės tyrimaiIšsamiau

Tyrimai parodo tikslų įmonės vaizdą, išgrynina stipriąsias puses ir pagrindines problemas. Mūsų konsultantai pateiks šių problemų sprendimo rekomendacijas, kuriomis vadovaudamiesi galėsite priimti tikslingus, įmonės efektyvumą didinančius personalo valdymo sprendimus.

Darbuotojų nuomonės tyrimų tikslas gauti informaciją, paremtą įmonės darbuotojų nuomonių visuma. Šie tyrimai naudojami siekiant išgryninti pagrindines įmonės problemas, sužinoti, kaip darbuotojai mato įmonę ir ką jie galvoja įvairiausiais klausimais, tokiais kaip:

 • įmonės mikroklimatas;
 • darbo aplinkos ir sąlygų vertinimas;
 • pasitenkinimas darbu;
 • komunikacija įmonėje;
 • komandinis darbas;
 • klientų aptarnavimas;
 • vadovų kompetencija;
 • motyvacinė sistema;
 • darbo užmokestis;
 • darbuotojų ugdymas ir pan.

 

Kuo tai naudinga?

 • Leidžia kompanijai sukoncentruoti dėmesį į darbuotojų poreikius ir išnaudoti stipriąsias puses;
 • suteikia informaciją apie tai, kas kelia problemų darbuotojams;
 • suteikia vadovybei darbuotojų grįžtamąjį ryšį (tiek teigiamą, tiek neigiamą) apie vidinę įmonės „sveikatą“;
 • matuoja, kokį poveikį turi įmonėje esančios programos, procedūros ir taisyklės;
 • gali būti naudojami motyvuoti darbuotojus ir padidinti pasitenkinimą darbu.

 

Tyrimo etapai:

 • Poreikių analizė. Patikslinami tyrimo tikslai, uždaviniai ir turinys. Parenkamas geriausias būdas informacijai surinkti – anketinė apklausa, giluminis interviu, grupinė diskusija ar šių metodų derinys.
 • Klausimyno sudarymas. Remiantis turima informacija yra sudaromas naujas instrumentas arba pakoreguojamas mūsų pasiūlytas.
 • Darbuotojų informavimas apie tyrimą.
 • Apklausos vykdymas.
 • Gautų duomenų analizė, apdorojimas. Ataskaitos ir rekomendacijų paruošimas.
 • Tyrimo rezultatų pristatymas vadovui ir įmonės darbuotojams.

3. Vadovų vertinimas ir ugdymasIšsamiau

Checkpoint360°

Svarbiausias tikslas atliekant vadovų kompetencijų vertinimą – suteikti vadovui grįžtamąją informaciją apie jo vadovavimo įgūdžius, padėti identifikuoti stipriąsias puses ir tobulinimo sritis.

Atstovaujame tarptautinę kompaniją „Profiles International“ ir vertinant vadovų kompetencijas pasitelkiame šios kompanijos produktą Checkpoint360° – vadovavimo kompetencijų vertinimo sistemą.

Checkpoint 360° vadovavimo kompetencijų vertinimo sistema – tai įrankis, leidžiantis susirinkti informaciją apie vadovavimo įgūdžius iš tiesiogiai su tuo susiduriančių žmonių – pavaldinių, kolegų ir viršesniojo vadovo. Vertinamos 8 vadovavimo kompetencijos, apimančios visus vadovavimo aspektus. Vadovai gali palyginti savo pačių vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai. Detalios grafinės ataskaitos leidžia rezultatus nagrinėti įvairiais pjūviais, o gale pateikiamos praktiškos ugdymo rekomendacijos.

 

Kuo 360° vertinimas naudingas?

 • Padeda vadovams geriau pažinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses;
 • padeda vadovams tapti efektyvesniems;
 • kuria pasitikėjimo, atvirumo ir bendradarbiavimo atmosferą;
 • motyvuoja vadovus tobulinti savo kompetencijas, teikiant jiems grįžtamąją informaciją apie jų vadovavimo įgūdžius;
 • skatina vadovus susidaryti individualius mokymosi ir tobulėjimo planus;
 • padeda vadovų individualius tobulėjimo planus integruoti į veiklos valdymo, ugdymo ir karjeros planavimo procesus;
 • paskatina atvirą ir struktūruotą dialogą tarp vertinamojo asmens ir jo vadovo.

 

Metinis pokalbis – vadovų konsultacijos

Metinis pokalbis – tai vadovo ir pavaldinio susitikimas, per kurį pagal aiškius ir iš anksto sutartus kriterijus įvertinamas praėjusio laikotarpio tikslų pasiekimas bei vertinamojo darbuotojo darbinis elgesys, ir nustatomi ateinančio laikotarpio darbuotojo veiklos bei tobulėjimo tikslai. Pagrindinis tikslas, kurį per pokalbį turi pasiekti vadovas ir pavaldinys, – susitarti, ką ir kaip darbuotojas turi padaryti per ateinantį vertinimo laikotarpį, kad pasiektų išsikeltus tikslus.

 

Mes padedame vadovams:

 • apsibrėžti darbuotojų veiklos valdymo ir vertinimo procesus;
 • pasiruošti metinių pokalbių su darbuotojais planą – ką kalbėti;
 • pasiruošti pokalbiui – kaip organizuoti pokalbius; kaip kalbėti; kaip suvaldyti sudėtingas situacijas.

 

Kuo tai naudinga?

 • Paskatina atvirą ir struktūruotą dialogą tarp vadovo ir jo pavaldinių;
 • padeda vadovams tapti efektyvesniems;
 • padeda vadovams sukurti pasitikėjimo, atvirumo ir bendradarbiavimo atmosferą pokalbio metu;
 • padeda vadovams tobulinti bendravimo kompetencijas.

4. Individualus darbuotojų vertinimasIšsamiau

Individualus vertinimas – tai pasirinkto kandidato ar darbuotojo asmeninių savybių, kompetencijų nustatymas, matuojant su darbu susijusius aspektus – mąstymo gebėjimus, asmeninius bruožus, profesinius interesus bei įvertinant išsiugdytus darbinius gebėjimus ir darbinę motyvaciją.

 

Individualus vertinimas atliekamas, jei Jums reikia:

 • atsirinkti naują darbuotoją;
 • skirti darbuotoją į kitą pareigybinę poziciją;
 • skirti darbuotoją į vadovaujamas pareigas;
 • konsultuoti ir ugdyti vadovus;
 • įvertinti darbuotojų mokymo poreikius;
 • suformuoti efektyvią komandą;
 • pagalbos susidūrus su darbuotojų problemomis atliekant užduotis darbe ir pan.

 

Būdai, kuriuos naudojame vertinant kandidatus/darbuotojus:

 • Testavimas. Naudojame „Profiles International“ testavimo įrankį Profiles XT, skirtą matuoti žmogaus mąstymą, asmenybės savybes, profesinius interesus. Taip pat naudojame ir kitus testavimo įrankius;
 • individualūs pokalbiai – giluminiai interviu;
 • nestandartiniai būdai kompetencijoms įvertinti, praktinės užduotys.

Siųsti CV

Kviečiame tapti mūsų partneriais. Mes esame tarpininkai tarp verslo įmonių ir darbuotojų. Siekiame, kad tiek darbdavys rastų jam tinkantį darbuotoją, tiek, kad darbuotojas rastų jam tinkantį ir patinkantį darbą. Pažadame konfidencialumą ir pagarbą kiekvienam siuntusiam savo CV, todėl kiekvienam besikreipusiam į mus atsakysime per 24 valandas, ir stengsimės surasti geriausiai Jus atitinkantį darbą.

captcha

* - Privalomi langeliai